Jan Henrik Schou Straumsheim | PwC

Publisert: 03.06.2019

Tittel foredrag: Nord-Korea: Gjennom jernteppet

Om foredraget

Rapporter fra etterretnings- og sikkerhetstjenester advarer jevnlig om trusler fra nettverksoperasjoner utført av fremmede stater. Russland og Kina gis ofte mye oppmerksomhet. Samtidig vil enhver nasjonalstat med respekt for seg selv ha lignende kapabiliteter, selv om de ikke nødvendigvis er like avanserte. I dette foredraget ser vi nærmere på et land som kan være av interesse for flere norske virksomheter å følge med på: Nord-Korea.

Om foredragsholderen Jan Henrik Schou Straumsheim

Jan Henrik Schou Straumsheim leder Cyber Threat Operations i PwC Norge. Dette teamet er ansvarlig for PwCs tekniske rådgivningstjenester innen cybersikkerhet. Jan Henrik har omfattende erfaring i å bygge, lede og utvikle team som driver forebygging og håndtering av sikkerhetstruende hendelser. Jan Henrik har tidligere jobbet i bl.a. Mnemonic, Forsvaret og Accenture.