Cyberanalyse

Publisert: 30.01.2019 | Sist endret: 07.10.2019

Analyse er en del av den nasjonale evnen til å forstå og bygge kunnskap om drivere, faktorer og situasjoner som kan påvirke det norske cyberrommet i dag eller fremtiden.

Seksjon for cyberanalyse i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) forvalter teknisk og operasjonell kunnskap om trusler og sårbarheter knyttet til nasjonale verdier i cyberrommet. Forståelsen er et viktig grunnlag for at senteret skal evne å gi relevante, presise og komplette råd til beslutningstakere i samfunnet, når de har behov for dem.

I tillegg til de operative oppgavene har Seksjon for cyberanalyse ansvar for utvikling av rammeverk, prosesser og verktøy for analyse, innhenting av ekstern analyseinformasjon, koordinering med andre nasjonale analysemiljø og sårbarhets- og aktøranalyser.

Seksjon for cyberanalyse representerer et bredt spekter av fagområder i NCSC: