Håndtering av dataangrep

Publisert: 30.01.2019 | Sist endret: 27.09.2019

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) koordinerer og håndterer dataangrep. Dette inkluderer deteksjon, hendelseshåndtering og cyberanalyse.

NCSC er knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon og hendelseshåndtering. Senteret bygger videre på regjeringens fastsatte rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

Deteksjon

Vi drifter og organiserer et nasjonalt sensornettverk på internett, kalt VDI (Varslingssystem for Digital Infrastruktur). Sensornettverket skal avdekke forsøk på datainnbrudd mot kritisk infrastruktur på tvers av sektorer. Nasjonal deteksjonsevne forsterkes kontinuerlig gjennom utvikling og utvidelse av sensornettverket. 

Hendelseshåndtering

Vi håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnsviktige virksomheter og informasjon. Operasjonssenteret i NCSC håndterer flere tusen saker i løpet av et år. 

Cyberanalyse

Seksjon for cyberanalyse i NCSC forvalter teknisk og operasjonell kunnskap om trusler og sårbarheter knyttet til nasjonale verdier i cyberrommet. Analyse er en del av den nasjonale evnen til å forstå og bygge kunnskap om drivere, faktorer og situasjoner som kan påvirke det norske cyberrommet i dag eller fremtiden.