Seks tilleggstiltak mot dataangrep

Publisert: 17.09.2019

Disse seks tiltakene supplerer de fire mest effektive tiltakene mot dataangrep

1. Aktiver kodebeskyttelse mot ukjente sårbarheter.
DEP, SEHOP, ASLR og EMET styrker systemet mot sårbarheter i applikasjoner og operativsystemet selv når det ikke finnes en oppdatering

2. Herde applikasjoner.
Protected Mode/View for Internet Explorer, Microsoft Office og Adobe Reader begrenser skadeomfanget ved kompromittering

3. Bruk klientbrannmur.
Windows Firewall blokkerer all ubedt innkommende trafikk og logger sikkerhetsrelevante hendelser. Inspiser loggfilene regelmessig

4. Bruk sikker oppstart og diskkryptering.

5. Bruk antivirus/antiskadevare.

6. Ikke installer mer funksjonalitet enn nødvendig.
Enhver ny applikasjon og funksjon øker mulighetene for angrep

For utvidet informasjon og flere referanser, se https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-02-ti-viktige-tiltak-mot-dataangrep.pdf