Fire effektive tiltak mot dataangrep

Publisert: 17.09.2019

Her beskrives kort fire effektive tekniske tiltak som systemeiere bør benytte for å beskytte sine ugraderte systemer mot internett-relaterte dataangrep (typisk fra infiserte e-poster, nettsider, eller USB-minnepinner). De fleste av disse angrepene er teknisk sett relativt enkle å stoppe.

1. Installer sikkerhetsoppdateringer så fort som mulig. Selv de beste produktene har feil og sårbarheter som kan bli utnyttet av angripere. Produkter som ikke lar seg oppdatere bør unngås.

2. Ikke tildel administrator-rettigheter til sluttbrukere. Distribuer virksomhetsgodkjent programvare fra et felles distribusjonspunkt.

3. Blokker kjøring av ikke-autoriserte programmer (også kjent som «hvitelisting»).

4. Oppgrader program- og maskinvare.
Nyere produktversjoner har tettet flere sikkerhetshull enn eldre versjoner, og de har ofte flere og bedre sikkerhetsfunksjoner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvidet informasjon og flere referanser finnes her