Råd, tiltak og anbefalinger

Publisert: 30.01.2019 | Sist endret: 20.11.2019

Nasjonalt cybersikkerhetssenter skal være en nasjonal autorativ kilde til rådgivning, og tilby anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv.

Mange virksomheter mangler egen kompetanse og/eller størrelse til å ha inngående kunnskap om cyberdomenet, selv om de ofte forvalter store verdier.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter har utviklet NSMs "NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet" for å hjelpe virksomheter med å velge sikkerhetstiltak og modne risikostyringen. I tillegg er det utarbeidet en rekke tekniske råd og anbefalinger rettet mot teknologer som skal etablere og drifte IKT-systemer.

Enkle tiltak basert på grunnleggende råd og anbefalinger kan gi stor effekt for cybersikkerheten i en virksomhet. Rådene under er grunnleggende og enkle, og ment som en førstelinje bistand for å redusere kjente sårbarheter, og øke den generelle kunnskapen om cyberdomenet.