Nasjonale tekniske sikkerhetstjenester

Publisert: 30.01.2019 | Sist endret: 27.09.2019

Nasjonalt cybersikkerhetssenter tilbyr en rekke tekniske tjenester for offentlige myndigheter og private virksomheter.

Eksempler på enkelttjenester som tilbys i dag er varslingssystem for digital infrastruktur (VDI), inntrengingstesting, sikret offentlig nettverk (SON) og public key infrastructure (PKI). Det er et stort behov for tjenester utover de eksisterende.

Tjenestene inkluderer, men er ikke begrenset til: