Nasjonale tekniske sikkerhetstjenester

Publisert: 30.01.2019

Nasjonalt cybersikkerhetssenter tilbyr en rekke tekniske tjenester. Tjenestene bygger på kompetanse og informasjon fra senteret, samt nasjonale og internasjonale partnere.

Det digitale rom kan gjøres tryggere gjennom nasjonale tekniske sikkerhetstjenester. Eksempler på enkelttjenester som tilbys i dag er varslingssystem for digital infrastruktur (VDI), inntrengingstesting, sikret offentlig nettverk (SON) og public key infrastructure (PKI). Det er et stort behov for tjenester utover de eksisterende.

Tjenestene inkluderer, men er ikke begrenset til: