Søk på nsm.no Tøm feltet

Trussel og sårbarhetsvarsler

Trussel og sårbarhetsvarsler

Her finner du varsler fra NSM NorCERTs operasjonssenter, blant annet sårbarheter på internett, viktige oppdateringer og andre cyberhendelser.

Kontakt Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

Telefon: 02497 (+47 23 31 07 50) norcert@cert.no (incidents) post@cert.no (admin)

NSM NorCERT

Operasjonssenteret i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, varsler og håndterer alvorlige dataangrep.

Presentasjoner fra NorCERT Sikkerhetsforum og NTNU Malware Forum

Cybersikkerhetskonferanse 5. juni 2019

Siste innlegg