Gå rett til innhold
Illustrasjonsblde

NSM NorCERT skal forebygge alvorlige angrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon på IT-siden, varsle om alvorlige angrep, trusler og sårbarheter, og koordinere responsen i forbindelse med alvorlige sikkerhetsangrep.


Hva er NorCERT?

Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon

Analyse & Informasjonsdeling

Seksjonen ivaretar NorCERTs analysekapasitet og utadrettede virksomhet

Deteksjon

Seksjon for Deteksjon har ansvaret for driften og videreutviklingen av et nasjonalt sensornettverk på Internett.

Operasjonssenteret

Operasjonssenteret har ansvaret for nasjonal håndtering av hendelser i det digitale rom

Kvartalsrapport

En forenklet oppsummering av NorCERTs vurdering av risikoen for alvorlige dataangrep

Informasjonsutveksling

NorCERT jobber med informasjonsdeling og rådgiving for grupperinger innen kritisk infrastruktur

NorCERT medlemmer og partnere

Samfunnskritiske virksomheter som deltar i og støtter NorCERT som et viktig tiltak for IKT-sikkerhet og kriseberedskap

Samarbeidspartnere

Deling av relevant informasjon er en prioritert oppgave for oss.

 

 

Illustrasjonsblde

Nytt fra NorCERT

Spørsmål og svar om "Heartbleed"

(10.04.2014) Må jeg bytte passord? Her får du får spørsmål og svar om sårbarheten i OpenSSL.

Oppdatert informasjon om Sårbarhet i SSL

(10.04.2014) NSM NorCERT ønsker å presisere at sårbare systemer ikke er begrenset til Linux-distribusjoner.

Alvorlig sårbarhet i SSL

(09.04.2014) OpenSSL har offentligjort en sårbarhet i OpenSSLs TLS/DTLS heartbeat extension(RFC6520). Sårbarheten er tildelt CVE-2014-0160, også kalt "The Heartbleed Bug". NSM ser på denne sårbarheten som svært alvorlig.

Slutt for Windows XP

(31.03.2014) Brukerstøtten for Windows XP opphører 8. april 2014. Dermed vil brukere av XP ikke lenger motta sikkerhetsoppdateringer som beskytter mot virus.

Cybergangstere slår til mot betalingsterminaler

(21.03.2014) Butikkjeden Target i USA ble mot slutten av 2013 rammet av det som ser ut til å være en av de største IT sikkerhetsbruddene gjennom tidene. 40 millioner kunder ble frastjålet detaljer for kreditt- og betalingskort. Ytterligere 70 millioner kunder ble berørt da angriperne fikk tilgang til personopplysninger (1). Cyberkriminelle brukte avansert skadevare for å stjele ukrypterte data fra betalingsterminaler.

Årsrapport 2013 og sikkerhetstilstanden 2014

(19.03.2014) Her finner du NSMs årsrapport for 2013, og Rapport om sikkerhetstilstanden 2014.