Gå rett til innhold
Illustrasjonsbilde NSMlogo
Startside> Aktuelt> Nytt fra NSM> NSM presiserer

NSM presiserer

Aftenposten har de siste dagene rettet oppmerksomhet mot sikkerheten i departementene. NSM viser til oppslag i Aftenposten 16.12.11 og ønsker med dette å bidra til at NSMs uttalelser blir satt inn i en riktig kontekst.

Det gjennomføres hvert år flere øvelser i  departementene hvor det øves på ulike beredskaps- og sikkerhetsmessige aspekter også utenfor sikkerhetslovens virkeområde. Dette ligger utenfor NSMs ansvarsområde og det er ikke krav om rapportering til NSM om disse øvelsene.

NSMs kunnskap om gjennomførte sikkerhetsøvelser baserer seg på gjennomførte tilsyn, som er et øyeblikksbilde av sikkerhetstilstanden i virksomhetene. På sikkerhetslovens område, avgrenset til informasjonssikkerhet, personellsikkerhet og sikkerhetsgraderte anskaffelser, er det et krav at beredskapsplanen øves jevnlig og minst en gang i året. Det er imidlertid ikke rapporteringsplikt om slike øvelser, og NSM har derfor ikke ført en oversikt over gjennomførte øvelser.

Det fremgår av artikkelen at det er et brudd på sikkerhetsloven å ikke rapportere sikkerhetsbrudd til NSM. NSM presiserer at det kun er sikkerhetstruende hendelser, det vil si grove sikkerhetsbrudd, kompromittering av skjermingsverdig informasjon, og sikkerhetstruende virksomhet slik det er beskrevet i sikkerhetsloven som skal rapporteres til direktoratet.

Kjetil Nilsen, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Illustrasjonsbilde Bøker